• crazy-shopping-1
  • crazy-shopping-2

Crazy Shopping

İnternet teknolojilerindeki gelişmeler ve düşen maliyetler dünyada ve Türkiye’de internet kullanım oranları önemli bir oranda arttırmıştır. internetworldstats.com’un 2000 yılı verilerine göre dünyada sadece 360 milyon kişiden oluşan internet kullanıcı sayısı 2009 yılı itibarıyla 1,668 milyara ulaşmıştır. Türkiye’de ise 2005 yılında %14’lük bir paya sahip internet kullanım oranı 2008 yılında yapılan araştırmada %36 olarak ifade edilmektedir. (TÜİK, 2005,2008). e-posta, chat odaları, anlık iletiler (msn, icq, vs.), elektronik alışveriş, internet toplulukları, sosyal ağlar (facebook, twitter,vs.) sanayileşmiş çoğu ülke insanı için yaşamın gerçekleri haline gelmiş, zaman ve mekânın önemini yitirdiği siber uzayda elektronik topluluk (Kırçova, 2008:22) olarak adlandırılan yeni bir kullanıcı kitlesi oluşmuştur.

İnternet teknolojilerin toplum üzerinde etkisini tüketim ve tüketici davranışları açısından değerlendiren Venkatesh (1998), iletişimde yeni bir boyut olarak siber uzay ve bilişim teknolojilerinin bilgiye ulaşmadaki kolaylık, kitlesel bireyselleştirme ve dinamik etkileşim olanaklarıyla toplumsal yapıda ve pazarlama sisteminde önemli değişikliklere neden olduğunu ifade etmektedir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinde televizyon, radyo ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla müşterilerle kurulan statik iletişim internet üzerinde yerini dinamik bir sürece bırakmaktadır. 

Bu da değerli firmalarımızın bu yüksek satış ve gelir getirici online perakendecilik sitelerindeyi yayınlarınızı estetik web tasarlamarı ve yazılımları ile desteklemeliyiz.